Bukvarna.net – spletni antikvariat

Mohorič dr.Jakob, advokat v Ljubljani – odvetniški spisi 1926-1924

30,00 

Odvetniški spisi pravnika in politika dr.Mohoriča iz let 1926 do 1944.  Spisi so v več kot 60 mapah. Naprodaj vsak spis posebej:

  Gospodarski odbor Sv.Križ Jesenice proti Klinar Franc, Plavški rovt Jesenice – 1930 – 20€

Franc Rabič, trgovec z usnjem, Šenčur pri Kranju proti Vilim Koh­a, trgovec, Našice – Hrvatska – 1930 – 10€

Tovarna Šešir Škofja Loka proti Fani Banošek, Trgovina s klobuki, Vransko – 1931 – 50€

Oblačilnica za Slovenijo r.z.z.o.z proti več strankam – 1932/1936 – 30€

Hranilnica in posojilnica Jesenice proti Černe Josip Jesenice – 1936 – 30€

Prva žebljarska in železo obrtna zadruga v Kropi proti več strankam – 1925 – 50€

Vzajemna posojilnica Ljubljana proti Dušan Kormendi in Leon Pogačnik, kavarnar Ljubljana – 1928 – 20€

Vzajemna posojilnica Ljubljana proti Jamnik Ivan, Jamnik Frančiški in Kamnar Marjeti – 1935 – 20€

Vzajemna posojilnica Ljubljana proti Vodišek Anton ml., Graben-Log, Vače pri Litiji – 1931 – 20€

Vzajemna posojilnica Ljubljana proti Stadler Krista, Ljubljana – 1937 – 10€

Vzajemna posojilnica Ljubljana proti Južnik F., Kosec F., Sever J., Pilej J. , Ljubljana – 1934 – 20€

E.Kreindel, Wien-Dunaj proti Josip Škantelj, Podpeč – Videm – 1926 – 20€

E.Kreindel, Wien- Dunaj proti Ivan Zalokar Novo mesto – 1926 – 20€

Zadružna gospodarska banka Ljubljana proti Lucijan Gomišček, Ljubljana – 1933 – 20€

Zadružna gospodarska banka Ljubljana proti Kobi Srečko idr., Breg pri Borovnici – 1933 – 50€

Elektor, strojna zadruga Podblica proti Jože Markež Jesenice – 1926 – 20€

M.Hribar, Tovarna slamnikov Mengeš proti Atanasović Gina, trgovec, Kumanovo – 1930 – 10€

Hafner Katarina, zasebnica Škofja loka proti Šimnic Franc, Ljubljana – 1937 – 50€

Jeran, Benda, Tomelj, Grašič, Jereb, Koželj – Šmarca pri Kamniku proti Ljubljanski oblastni odbor – 1929 – 30€

Posojilnica G.Radgona proti Neudaner Josip – 1932 – 10€

Kalan Roza, Ljubljana proti Laufer Mila, Ljubljana – 1936 – 10€

Kocbek Viktor, posestnik, Ljubljana proti Mrak Frančiška, postrežnica Ljubljana – 1944 – 20€

France Vokač, trgovec Ljubljana proti Amalija Čadež, trgovka Ljubljana – 1926 – 10€

Bizjan Lea, učiteljica, Tržišče pri Mokronogu proti Bizjan Marija ml., zasebna uradnica Ljubljana – 1943 – 30€

Makar Marija, Ježica proti Makar Ivan, Črnuče – 1934 – 30€

Mohorič France, Njivica proti Berce Marija, Njivica – 1931 – 20€

Ana Sadar Praznik, Koprivnik – Bohinjska Bistrica – zapuščinska obravnava – 1925 – 20€

Avgust Sušnik, posestnik Škofja loka proti Edmund Kavčič – 1926 – 10€

Črešnjevec Marija, Ljubljana proti Črešnjevec Franc, Ljubljana – 1944 – 10€

Ni na zalogi

Opis

Odvetniški spisi pravnika in politika dr.Mohoriča iz let 1926 do 1944.  Spisi so v več kot 60 mapah. Naprodaj vsak spis posebej:

  Gospodarski odbor Sv.Križ Jesenice proti Klinar Franc, Plavški rovt Jesenice – 1930 – 20€

Franc Rabič, trgovec z usnjem, Šenčur pri Kranju proti Vilim Koh­a, trgovec, Našice – Hrvatska – 1930 – 10€

Tovarna Šešir Škofja Loka proti Fani Banošek, Trgovina s klobuki, Vransko – 1931 – 50€

Oblačilnica za Slovenijo r.z.z.o.z proti več strankam – 1932/1936 – 30€

Hranilnica in posojilnica Jesenice proti Černe Josip Jesenice – 1936 – 30€

Prva žebljarska in železo obrtna zadruga v Kropi proti več strankam – 1925 – 50€

Vzajemna posojilnica Ljubljana proti Dušan Kormendi in Leon Pogačnik, kavarnar Ljubljana – 1928 – 20€

Vzajemna posojilnica Ljubljana proti Jamnik Ivan, Jamnik Frančiški in Kamnar Marjeti – 1935 – 20€

Vzajemna posojilnica Ljubljana proti Vodišek Anton ml., Graben-Log, Vače pri Litiji – 1931 – 20€

Vzajemna posojilnica Ljubljana proti Stadler Krista, Ljubljana – 1937 – 10€

Vzajemna posojilnica Ljubljana proti Južnik F., Kosec F., Sever J., Pilej J. , Ljubljana – 1934 – 20€

E.Kreindel, Wien-Dunaj proti Josip Škantelj, Podpeč – Videm – 1926 – 20€

E.Kreindel, Wien- Dunaj proti Ivan Zalokar Novo mesto – 1926 – 20€

Zadružna gospodarska banka Ljubljana proti Lucijan Gomišček, Ljubljana – 1933 – 20€

Zadružna gospodarska banka Ljubljana proti Kobi Srečko idr., Breg pri Borovnici – 1933 – 50€

Elektor, strojna zadruga Podblica proti Jože Markež Jesenice – 1926 – 20€

M.Hribar, Tovarna slamnikov Mengeš proti Atanasović Gina, trgovec, Kumanovo – 1930 – 10€

Hafner Katarina, zasebnica Škofja loka proti Šimnic Franc, Ljubljana – 1937 – 50€

Jeran, Benda, Tomelj, Grašič, Jereb, Koželj – Šmarca pri Kamniku proti Ljubljanski oblastni odbor – 1929 – 30€

Posojilnica G.Radgona proti Neudaner Josip – 1932 – 10€

Kalan Roza, Ljubljana proti Laufer Mila, Ljubljana – 1936 – 10€

Kocbek Viktor, posestnik, Ljubljana proti Mrak Frančiška, postrežnica Ljubljana – 1944 – 20€

France Vokač, trgovec Ljubljana proti Amalija Čadež, trgovka Ljubljana – 1926 – 10€

Bizjan Lea, učiteljica, Tržišče pri Mokronogu proti Bizjan Marija ml., zasebna uradnica Ljubljana – 1943 – 30€

Makar Marija, Ježica proti Makar Ivan, Črnuče – 1934 – 30€

Mohorič France, Njivica proti Berce Marija, Njivica – 1931 – 20€

Ana Sadar Praznik, Koprivnik – Bohinjska Bistrica – zapuščinska obravnava – 1925 – 20€

Avgust Sušnik, posestnik Škofja loka proti Edmund Kavčič – 1926 – 10€

Črešnjevec Marija, Ljubljana proti Črešnjevec Franc, Ljubljana – 1944 – 10€