www.bukvarna.net – spletni antikvariat

Prodajni pogoji

Spletno prodajo na portalu Bukvarna.net izvaja Proantika, Linhartov trg 21, Radovljica – zasebni zavod za ohranjanje, vrednotenje in posredovanje knjižne dediščine. Zavod je vpisan v register Okrožnega sodišča v Kranju pod številko 1/08617/00. Ustanovitelj in odgovorna oseba zavoda Proantika je Edo Torkar (edotorkar@gmail.com). Zavod ni član nobene zbornice ali podpisnikov kodeksov. Zavod ni zavezan k plačilu DDV.

Rok ponudbe je do odprodaje zalog. Cene veljajo v trenutku naročila in se ne morejo naknadno spremeniti. Sklenjena pogodba med kupcem in prodajalcem bo spravljena in dosegljiva na sedežu zavoda Proantika. Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe; to lahko naredi s sporočilom podjetju v 15 dneh, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svoj odstop. Kupec, ki odstopi od pogodbe, mora podjetju vrniti blago, nepoškodovano in v nespremenjeni količini, v 15 dneh po sporočilu, v katerem odstopa od pogodbe, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Podjetje mora vrniti plačilo kupcu takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 15 dneh po prejemu sporočila, da odstopa od pogodbe, oz. vrnjenega blaga. Kupcu pripadajo tudi vse druge pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov. Kupec dovoljuje, da prodajalec razpolaga z njegovimi osebnimi podatki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.