Bukvarna.net – spletni antikvariat

Prodajni pogoji

Spletno prodajo na portalu www.bukvarna.net izvaja ZAVOD PROANTIKA, zasebni zavod za ohranjanje, vrednotenje in posredovanje knjižne dediščine. Zavod je vpisan v register Okrožnega sodišča v Kranju pod številko 1/08617/00. Zavod ni član nobene zbornice ali podpisnikov kodeksov. Zavod ni zavezan k plačilu DDV.

Rok ponudbe je do odprodaje zalog. Cene veljajo v trenutku naročila, naknadne spremembe niso več mogoče. Sklenjena pogodba med kupcem in prodajalcem bo shranjena in dosegljiva na sedežu podjetja Proantika. Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe; to lahko naredi s sporočilom podjetju v 15 dneh, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svoj odstop. Kupec, ki odstopi od pogodbe, mora podjetju vrniti blago, nepoškodovano in v nespremenjeni količini, v 15 dneh po sporočilu, v katerem odstopa od pogodbe, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Podjetje mora vrniti plačilo kupcu takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 15 dneh po prejemu sporočila, da odstopa od pogodbe, oz. vrnjenega blaga. Kupcu pripadajo tudi vse druge pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov. Kupec dovoljuje, da prodajalec razpolaga z njegovimi osebnimi podatki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.