Bukvarna.net – spletni antikvariat

Gorenjski odred, Kokrški odred – partizanska pošta, poročila in dokumenti iz l.1944

40 ovojev, v katerih je cca. 1000 originalnih partizanskih dokumentov iz l.1944: četne kronike, vojaška in politična poročila, zapisniki partijskih sestankov, kurirska pošta, okrožnice, delovodniki, delovni protokoli, štabni ukazi, pravilniki, personalni listi, navodila za obveščevalce in vojne dopisnike, evidence borcev, orožja in municije itd.
Dokumenti so v tipkopisni, v manjšem delu pa tudi v rokopisni obliki, opremljeni z lastnoročnimi podpisi partizanskih  komandantov, komisarjev, referentov in poročevalcev. Nekateri dokumenti so tudi žigosani z žigi štabov in enot. – PRODANO!

Opis

40 ovojev, v katerih je cca. 1000 originalnih partizanskih dokumentov iz l.1944: četne kronike, vojaška in politična poročila, zapisniki partijskih sestankov, kurirska pošta, okrožnice, delovodniki, delovni protokoli, štabni ukazi, pravilniki, personalni listi, navodila za obveščevalce in vojne dopisnike, evidence borcev, orožja in municije itd.
Dokumenti so v tipkopisni, v manjšem delu pa tudi v rokopisni obliki, opremljeni z lastnoročnimi podpisi partizanskih  komandantov, komisarjev, referentov in poročevalcev. Nekateri dokumenti so tudi žigosani z žigi štabov in enot. – PRODANO!